Promat (Česká republika)

www.svatomartinska-konference.cz/

Společnost Promat jak jsme již zmínili výše, se zabývá různými školeními, toto je jedna z dalších webových stránek nabízející technické konference ohledně různých institutů.
I zde najdete možnost registrace na tuto konferenci.